Povinnost registrace k DPH od roku 2015 zůstává na hranici 1 mil. Kč

Publikováno:
2. únor 2015
Obor:

V roce 2015 zůstává zachována hranice 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH. Původně novela zákona o DPH počítala se snížením hranice na 750 000 Kč.  Plátcem se tedy stane osoba, která má sídlo v tuzemsku a její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Je vhodné si počítat obrat již od ledna a být připraven na případné plátcovství DPH. Pokud výše uvedený obrat osoba překročí, stává se tedy plátcem DPH od 1. 1. následujícího roku se všemi právy a povinnostmi. Může si uplatnit odpočet u přijatých plnění (např. nákup zboží, služeb) a zároveň musí odvést DPH u uskutečněných plnění (např. vydané faktury). Osoba je povinna vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle zákona o DPH a ve stanovených termínech podávat příslušné přiznání k této dani na finanční úřad.

Autor: Fučík & partneři