Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé musí ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou.

Momentálně Úřad práce ČR eviduje bez mála 36 tisíc zaměstnaných občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, nejvíce z nich pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Úřad práce se však domnívá, že těchto zaměstnanců je více a zaměstnavatelé pouze zapomínají tento fakt ohlásit. Porušují tak platnou legislativu.

Ohlásit zaměstnance, kterým je občan Ukrajiny pod dočasnou kontrolou mají zaměstnavatelé i v případě, že daný zaměstnanec nastupuje na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Tato povinnost se dle § 87 Zákona o zaměstnanosti vztahuje na všechny zaměstnance ze zahraniční, ať už se jedná o členské státy EU nebo ne, nezáleží ani na pobytovém statusu nebo povinnosti získat některé z pracovních oprávnění.

I přesto, že Úřad práce ČR opakovaně apeluje na tuto povinnost a za neohlášení zahraničního zaměstnance pod dočasnou ochranou hrozí zaměstnavateli ze strany Státního úřadu inspekce práce pokuta až ve výši 100 000 Kč, objevují se případy, kdy firmy tuto povinnost neplní.

Je dobré šířit povědomí o této povinnosti zaměstnavatelů a zabraňovat tak, aby se firmy dostávaly do zbytečných potíží.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová