Povinné subjekty

Publikováno:
11. listopad 2020
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Obor:

Nahlásit svého skutečného majitelem musí právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů

Veřejným rejstříkem se rozumí např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík obecně prospěšných společností. Tato povinnost tak dopadá nejednom na obchodní korporace zapsané v obchodním rejstříku, ale také na nadace, spolky, ústavy, atd.

 

Autor: Veronika Odrobinová, GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.