Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice

Publikováno:
3. listopad 2015
Obor:

Dne 16. září 2015 by uzavřen příspěvek Koordinačního výboru č. 455/28.05.15 - Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice. Předkladatelé příspěvku řešili otázku, zda DPH, které vznikne při bezplatném převodu vyvolané investice (při bezplatném převodu vznikne převodci povinnost přiznat a odvést DPH na výstupu) má vstupovat do vstupní ceny hlavního aktiva (tzn. majetku, kvůli kterému byla vyvolaná investice realizována) nebo DPH zahrnout do daňově uznatelných nákladů zdaňovacího období. Generální finanční ředitelství se přiklonilo k názoru předkladatelů, že by vzniklé DPH mělo být zahrnuto do vstupní ceny hlavního aktiva.

Autor: Fučík & partneři