Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Nejpozději do 2. května 2019 mají OSVČ povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Přehled musí podat OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla za dané období pojištěna.

O tři měsíce (do 1. srpna 2019) mají potom prodlouženou lhůtu pro podání ti, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Tuto skutečnost je však třeba doložit na správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu do 30. dubna 2019.

Případný nedoplatek na pojistném pak musí OSVČ uhradit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu. Žádost o vrácení přeplatku je pak součástí přehledu OSVČ.

Vyplněním přehledu si zároveň OSVČ vypočte i novou výši zálohy, kterou uhradí poprvé v měsíci, kdy byl přehled podán. Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2019 činí 2 208 Kč. Ti, kteří platili zálohy nižší, než je minimální výše pro rok 2019, měli zálohy navýšit už od ledna 2019. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění u OSVČ vykonávajících hlavní činnost je pak nově 2 388 Kč. K navýšení minimální výše zálohy pak v případě důchodového pojištění dochází až s podáním přehledu OSVČ.

Autor: Fučík & partneři