Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu

Publikováno:
25. květen 2018
Autor:
Obor:

Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje transpozici tzv. směrnice DAC 5 (směrnice o správní spolupráci v oblasti daní) a také navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí.

Dle ministryně financí Aleny Schillerové jde návrh zákona nad rámec směrnice pouze v tom, že přístup k informacím by vedle zahraničního správce daně měl mít i správce tuzemský.

Jak jsme Vás již dříve informovali, poskytování informací se mělo vztahovat také například na daňové poradce, advokáty či auditory

Pro ty by měl být nakonec v návaznosti na společné diskuze stanoven speciální režim, a to v zájmu ochrany práva na právní pomoc, kterou tyto profese poskytují. Správce daně si od nich bude moci vyžádat vybrané informace pouze v rozsahu směrnice DAC 5, což znamená jen pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní. Příslušnou pravomoc bude mít pouze Generální finanční ředitelství, na straně druhé budou zapojeny profesní komory.

Šárka Veselá

Autor: