Posílení spolupráce v boji proti podvodům na DPH mezi ČR a Německem

Publikováno:
7. červen 2019
Obor:

Česká republika a Německo uzavřeli dohodu o přímé přeshraniční výměně informací v oblasti DPH. Na jejím základě bude moci mezi pracovišti finanční správy, která se nacházejí blízko hranic, probíhat efektivnější výměna informací o přeshraničních transakcích, u nichž je podezření z podvodu na DPH. Mělo by dojít k posílení spolupráce při správě DPH mezi úřady z Česka, Bavorska a Saska.

Stejná spolupráce již probíhá se slovenskými a polskými finančními úřady.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Autor: Fučík & partneři