Porovnání zákonného a komerčního pojištění při cestách do zahraničí

Publikováno:
4. červenec 2014
Obor:

Centrum mezistátních úhrad, národní styčný orgán v oblasti veřejného zdravotního pojištění, na svých webových stránkách před nadcházející sezónou letních dovolených zveřejnilo informaci o výhodách a nevýhodáchnároku ze zákonného pojištění (tj. evropského nařízení nebo mezinárodní smlouvy) oproti nároku zkomerčního cestovního pojištěnípři cestách do zahraničí. Více informací a rozdílech v rozsahu krytí pojistných událostí a v poskytovaných službách naleznete zde: 

http://www.cmu.cz/cs/pojistenci/zakon-komercni

Autor: Ivan Fučík