Podpora sociálního podnikání

Publikováno:
3. červen 2016
Obor:

Dne 31. 5. 2016 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) výzvu č. 67 „Podpora sociálního podnikání“. V rámci této výzvy je pro zájemce přichystáno až 100 milionů korun. O dotaci mohou žádat nejen OSVČ a firmy, ale také neziskové organizace poskytující sociální služby. Konečný termín pro předložení žádostí je 30. 9. 2016.

MPSV podporuje sociální podnikání, jehož cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, dlouhodobě. Jednotlivé projekty procházejí náročným hodnocením a jsou vybírány jen ty nejlepší a smysluplné. V minulém programovém období přispělo MPSV více než 350 miliony na celkem 120 projektů. Z dotazníkového šetření provedeného v březnu a dubnu se zjistilo, že 79 procent projektů funguje i po vyčerpání dotace.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/26225/TZ_-_Vyzva_k_socialnimu_podnikani.pdf

Autor: Fučík & partneři