Podmínky pro hrazení zdravotního pojištění a platnost průkazu pojištěnce u azylantů z Ukrajiny

Dle Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP“) je platnost průkazu zdravotního pojištění totožná s dobou, po kterou bylo dotyčnému uděleno vízum dočasné ochrany. Tím by po 150 dnech od udělení víza dočasné ochrany skončilo automatické hrazení zdravotního pojištění státem i platnost průkazu.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že platnost průkazu veřejného zdravotního pojištění, který azylanti obdrželi na základě udělení víza dočasné ochrany, nekončí. O jeho výměnu na klientských pracovištích tedy není nutné žádat. Končí pouze automatické hrazení pojištění státem. 

Všichni azylanti z Ukrajiny, kterým uplyne lhůta 150 dní od udělení víza mají povinnost kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a doložit, jak za ně bude hrazeno zdravotní pojištění. Pokud i nadále spadají do skupiny tzv. státního pojištěnce, bude v hrazení pojištění pokračovat stát. Zdravotní pojištění ale může hradit za pojištěnce také zaměstnavatel, a to na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 Kč, nebo na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem od 3 500 Kč.

V případě, že pojištění není hrazeno zaměstnavatelem a dotyčná osoba nedoloží zdravotní pojišťovně potvrzení o tom, že je státním pojištěncem, musí si zdravotní pojištění hradit sama.

Pokud začali příchozí z Ukrajiny na území České republiky podnikat, je potřeba doložit zdravotní pojišťovně živnostenský list a doklad o evidenci na finančním úřadu a začít si platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč sami.

V případě, že do žádné z výše uvedených kategorií nespadají, budou přeřazeni do kategorie OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů), kdy mají povinnost si platit sami minimální zálohu na zdravotní pojištění, která pro rok 2022 momentálně činí 2 187 Kč měsíčně. 

Nahlášení potřebných údajů lze nalézt na webových stránkách pojišťoven.

Autor: Roman Burnus, Valerie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová