Podání přiznání DPH přes datovky max do 10 MB.

Publikováno:
24. duben 2015
Obor:

Podle §71 Daňového řádu lze v současné době podat přiznání skrze elektronickou podatelnu správce na adrese www.daneelektronicky.cz nebo prostřednictvím datové schránky.   

Vzhlede k tomu, že některá přiznání mohou převyšovat limit 10 MB tak se přes datovou schránku neodešlou.  Proto ministerstvo financí ze svého návrhu vyloučilo zasílání přiznání DPH výhradně  přes datové schránky. 

Datové schránky vylučuje zároveň i z toho důvodu, že mají nižší ochranu údajů či neumožňují využít automatizovaného hlídání chyb, a to jak z hlediska dodržení požadovaného formátu a struktury, tak z hlediska některých obsahových položek.

Ministerstvo proto doporučuje podání skrze daňový portál finanční správy. Bezpečnost a ochrana údajů je na rozdíl od jiných elektronických podání zvýšena tím, že přístup k údajům bude mít omezený počet pracovníků Finanční správy České republiky za zvýšených bezpečnostních opatření (šifrování, logování). Zvýšenou bezpečnost dat nelze zabezpečit jiným způsobem, než podáváním na společné zařízení správce daně, tj. přes zmíněný portál, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Daňový portál finanční správy navíc zajistí kontrolu základních a kritických chyb, včetně kontroly správnosti formátu, struktury a autorizace.

Autor: Fučík & partneři