Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSSZ/PSSZ

Publikováno:
7. duben 2014
Obor:

Stejně jako u Přehledu pro zdravotní pojišťovny se termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích pro Okresní/Pražskou správu sociálního zabezpečení odvozuje od lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud daňové přiznání není podáváno daňovým poradcem, je termín shodně 2. května 2014. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pro něj termínem pro předložení Přehledu za rok 2013 i v tomto případě až 1. srpen 2014. Opět musí tuto skutečnost OSVČ doložit správě do 30. dubna 2014. Liší se ale termín pro podání Přehledu OSVČ, které neměly za povinnost podat daňové přiznání, u správy sociálního zabezpečení mají tyto osoby čas až do 31. července 2014. Za den podání přehledu se považuje den, kdy podnikatel předá na poštu, osobně podá příslušné pojišťovně/ČSSZ nebo odevzdá elektronickou formou. 

Autor: Ivan Fučík