Počet pracujících cizinců v České republice roste

Publikováno:
30. leden 2020
Obor:

Dle zveřejněné informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze dne 16.1.2020 podíl pracujících cizinců v České republice každoročně roste.
Dle aktuálních údajů tvoří cizinci 12 % pracující populace v České republice.

Největší podíl cizinců pochází z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Dalšími početnými skupinami cizinců jsou Rusové, Poláci, Bulhaři a Rumuni.

Dle ČSÚ je podíl cizinců s trvalým pobytem vyšší u občanů třetích zemí než podíl cizinců s přechodným pobytem. Cizinci jsou spíše mladšího věku a jsou zaměstnáni v průmyslu, administrativě, maloobchodu a stavebnictví, kde je jejich mzda srovnatelná se mzdami českých občanů. Avšak ve specializovaných oborech s potřebou vysoké kvalifikace dosahují výrazně vyšších mezd než tuzemci.

Autor: Fučík & partneři