Počet nespolehlivých plátců neustále roste

Publikováno:
18. říjen 2015
Obor:

Ke dni 3. října 2015 bylo eviováno 1 953 nespolehlivých plátců, přičemž v září jich přibylo celkem 472. Většina nespolehlivých plátců jsou společnosti s ručením omezeným (79 %), následují fyzické osoby (19 %) a zbytek tvoří akciové společnosti (2 %). Nejvíce nespolehlivých plátců DPH má sídlo v Praze a Jihomoravském kraji. Proti označení nespolehlivého plátce se podnikatelé mohou podle zákona o DPH odvolat. Odvolání lze podat do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolává se však jen zlomek podnikatelů (3,5 %), přičemž úspěšnost odvolání je 43 %. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat se společností, která má v okamžiku uskutečnění plnění status nespolehlivého plátce, ručí automaticky za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění, které od ní přijme.

Autor: Fučík & partneři