Počet důchodů zasílaných do zahraničí roste

Publikováno:
29. březen 2018
Obor:

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala k prosinci minulého roku 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích, které směřovaly do destinací v rámci celého světa. Nejvíce důchodů je vypláceno na Slovensko, do Německa a Polska. Dle evidence ČSSZ je patrné, že počet příjemců českého důchodu v zahraničí každoročně narůstá. Oproti roku 2010 se počet příjemců navýšil o více než 33 000, což představuje nárůst o 56 %.

Výplata důchodu do ciziny

ČSSZ zasílá důchody lidem trvale žijícím v zahraničí, buď na účet u peněžního ústavu v cizině, šekem na adresu v cizině nebo na bankovní účet v České republice. Způsob výplaty si lidé mohou zvolit individuálně, a to při podání žádosti o důchod.

Co je nutné předložit

Pro výplatu důchodu do zahraničí je třeba splnit podmínku pravidelného předkládání tzv. potvrzení o žití, které musí být stvrzené vlastnoručním podpisem důchodce, podpis musí být současně úředně ověřen. Toto potvrzení důchodce dokládá společně s výplatou na účet, a to v intervalech, které si sám určí např. čtvrtletně, pololetně. Důchody se vždy vyplácí zpětně po doložení potvrzení. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazykových verzích dostupný na webu ČSSZ.

Výjimky v pravidlech výplaty důchodů

Například zasílání důchodu na Slovensko je možné provést pouze na bankovní účet. Výplata zde probíhá měsíčně a potvrzení o žití je nutné předkládat 4x ročně. Do Polska jsou důchody zasílány také měsíčně, ale na adresy příjemců, potvrzení o žití není požadováno.

Autor: Fučík & partneři