Plnění státního rozpočtu za období leden až listopad 2014, schválení rozpočtu na rok 2015

Publikováno:
12. prosinec 2014
Obor:

Celkový schodek státního rozpočtu na rok 2014 byl schválen ve výši 112 mld. Kč, avšak jeho výše nemusí nakonec této částky dosáhnout. S ohledem na hospodaření státu ke konci listopadu, které skončilo ve schodku 68,8 mld. Kč, očekává MF ČR, že se bude celkový schodek za rok 2014 pohybovat mezi 80 mld. Kč a 90 mld. Kč a plánovaný deficit nebude nakonec dosažen.

Celková výše příjmů státního rozpočtu činila ve sledovaném období 1 003,79 mld. Kč. Meziroční nárůst celkových příjmů za sledované období ve srovnání se stejným obdobím za rok 2013 činí 38,3 mld. Kč, přičemž největší podíl na něm má vyšší výběr daní (DPH, DPPO, DPFO, spotřební daně z minerálních olejů), vyšší platby na pojistném na sociální zabezpečení a z ostatních příjmů pak aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE a příjmy z EU. Celkové výdaje byly vynaloženy v objemu 1 072,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 jde o nárůst o 27,8 mld. Kč. Nejvyšší podíl na celkových výdajích zaujímají již tradičně sociální dávky (41,55 % v roce 2014 a 42,26 % v roce 2013), konkrétně pak důchody (32,15 % v roce 2014 a 32,89 % v roce 2013).

10. 12. 2014 byl schválen rozpočet na rok 2015, který počítá se schodkem 100 mld. Kč, s příjmy 1 119 mld. Kč (letos 1 099 mld. Kč) a výdaji 1 219 mld. Kč (1 211 mld. Kč). Nyní se čeká na podpis prezidenta, který již dříve avizoval, že rozpočet v takovéto podobě podpoří. Konkrétní částky dle jednotlivých kapitol nejsou zatím k dispozici, jelikož jde o poměrně čerstvou zprávu.

Autor: Fučík & partneři