Platby pojistného OSVČ od 2019

Publikováno:
12. listopad 2018

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti účinná od 1. ledna 2019 přináší několik změn týkajících se plateb pojistného OSVČ. Mění se například splatnost záloh a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.

Záloha na pojistné na důchodové i nemocenské pojištění za kalendářní měsíc bude nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Pro platby na přelomu tohoto roku jsou stanovena přechodná ustanovení.

O konkrétních změnách v této oblasti Vás budeme ještě do konce roku informovat.

Autor: Fučík & partneři