Plánované změny penzí – podpora třetího pilíře důchodového systému

Publikováno:
15. květen 2015
Obor:

Druhého května poslanci PS PČR odhlasovali konec vstupu do druhého pilíře důchodového systému, a to od poloviny května letošního roku. Úplně skončit by měl v prosinci 2016. Nyní se čeká na schválení Senátem a na podpis prezidenta. V současné době se pohybuje počet účastníků druhého pilíře kolem 85 tisíc. V příštím roce se jim začnou jejich prostředky vracet, ale dosud není zcela jasné jakou formou. Nabízí se převod buď do průběžného systému, nebo do třetího pilíře (tj. na účty soukromého penzijního připojištění).

Třetí pilíř se v poslední době potýká s problémem poklesu účastníků, na což se snaží reagovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, které připravuje návrh, jak motivovat firmy přispívat svým zaměstnancům na soukromé penzijní připojištění. V první řadě se počítá se zavedením u náročných povolání, kam spadají například horníci. Nejdříve by tyto změny mohly být účinné od roku 2017. Jinou možností, jak poklesu účastníků zabránit, je otevřít doplňkové pojištění i dětem, o což usilují i samotné penzijní společnosti. Nyní do třetího pilíře mohou vstupovat jen plnoletí klienti.

Aby se zvýšil počet účastníků ve třetím pilíři, navrhují finanční poradci a makléři zvýšit provizi za každou nově uzavřenou smlouvu na 1 760 Kč. Byli by tak motivováni nabízet občanům především tento produkt namísto životního pojištění či podílových fondů.

Poslední plánovaná změna se týká výběru naspořených prostředků. Drtivá většina klientů si je vybírá jednorázově, za což odvádí státu srážkovou daň z výnosu ve výši 15 procent. Této dani je možné se vyhnout jen v případě, že se klient dohodne s penzijním fondem na postupném čerpání po zbytek života až do smrti. Nově by stačilo čerpat veškeré prostředky po dobu 10 let.

Nečasova vláda zrušila strop odchodu do důchodu, který byl 65 let. Současná vláda ho plánuje znovu zavést. Vedle toho je na programu ještě plánovaná valorizace důchodů o několik set korun měsíčně.

Důchodový systém vykazuje již od roku 2009 deficit v řádech desítek miliard korun, a proto je nutné najít co nejdříve vhodné řešení, které by vyřešilo problém stále narůstající stárnoucí populace a malé porodnosti na straně druhé. Jen v loňském roce činil deficit 43 miliard. Česká společnost potřebuje v tomto ohledu konečně stabilitu a jasné konstruktivní řešení. Místo toho jsme svědky neustálé vzájemné kritiky politických stran, kdy jedna strana něco zavede a druhá to po volbách zruší. Takový postup nemůže vést rozhodně k ničemu pozitivnímu a problém zůstává otevřen.

Autor: Fučík & partneři