Paušální platba za leden a únor 2021

Publikováno:
23. únor 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Pokud jste vstoupili do systému paušální daně, připomínáme, že 22. února 2021 byla splatná paušální platba za leden a únor 2021. Měsíční zálohy se v tomto případě platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že 20. únor připadl letos na sobotu, byla lednová i únorová záloha splatná 22. února, tj. následující první pracovní den. Měsíční zálohy na daň z příjmů a pojistné na sociální a zdravotní pojištění paušálně v jedné částce činí měsíčně 5 469 Kč. Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic