Paušální daň pro OSVČ

Publikováno:
25. únor 2019
Obor:

Ministerstvo financí zpracovává návrh zákona týkající se OSVČ, jejíchž roční příjem nepřekročí 1 mil Kč. Tito podnikatelé by mohli ušetřit čas i administrativní zátěž prostřednictvím jedné paušální platby, která by zahrnovala daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění. Současně by poplatníkovi této paušální částky odpadla například povinnost podávat daňové přiznání a také by neměla smysl případná daňová kontrola.

Paušální daň by měla být placena měsíčně jedinou platbou a měla by zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částky 500 Kč. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5 400 Kč až 5 500 Kč měsíčně.

V České republice je celkem 514 tis. OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tis. OSVČ má roční příjem nižší než 1 mil. Kč.

Autor: Fučík & partneři