Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Publikováno:
20. leden 2020
Obor:

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.ledna 2020 a měli by jej podat ti poplatníci, kteří nově v minulém roce nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku. Přiznání musí podat také ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo částečně zlikvidovali nemovitou věc, kterou již v minulosti přiznali a to tehdy, došlo-li v důsledku těchto změn ke změně druhu či výměry pozemku, příp. zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí je také změnou rozhodnou pro stanovení daně.

V případě, že někdo nemovitou věc daroval, prodal či jinak pozbyl, je nutné tuto skutečnost také oznámit finančnímu úřadu. Písemné oznámení finančnímu úřadu podává poplatník tehdy, pokud v minulém roce v daném kraji všechny své nemovitosti pozbyl. Je nutné podat dílčí daňové přiznání v případě, že poplatníkovi ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla.

Autor: Fučík & partneři