Oznámení o osvobozených příjmech

Publikováno:
7. březen 2016
Obor:

Letos poprvé budou poplatníci daně z příjmů fyzických osob podávat také oznámení o osvobozených příjmech, které bylo představeno již začátkem předchozího roku. Oznámení o osvobozených příjmech musí poplatník podat, pokud ve zdaňovacím období obdržel příjem osvobozený od daně vyšší než 5 000 000 Kč. V oznámení uveden výši příjmu, datum přijetí a okolnosti k jeho nabytí. Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. letos do 1. dubna 2016. V případě nesplnění této povinnosti, může správce daně uložit pokutu až do výši 15 % z částky neoznámeného příjmu a to v závislosti na konkrétních okolnostech porušení povinnosti.

Autor: Fučík & partneři