Oznámení o osvobozených příjmech

Publikováno:
16. březen 2017
Obor:

Od 1.1.2015 mají poplatníci novou oznamovací povinnost, která se týká osvobozených příjmů vyšších než 5 mil. Kč. Příjmy se posuzují jednotlivě.

Oznámení o osvobozených příjmech se podává na nepovinném tiskopisu, lhůta pro jeho podání správci daně je stanovena dle termínu pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období.

Oznamovací povinnost je potřeba splnit i v případě, kdy není podáváno daňové přiznání.

S nesplněním povinnosti, tj. nepodáním oznámení, jsou spojeny nemalé sankce. Doporučujeme proto této skutečnosti  ze strany poplatníků věnovat pozornost.

Autor: Fučík & partneři