Otcovská dovolená

Publikováno:
24. duben 2017
Obor:

Ve středu 19.4. byla v Senátu schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která, mimo jiné, zavádí novou dávku - otcovskou dovolenou. 

Nárok na otcovskou dovolenou by měli muži, kteří si platí nemocenské pojištění a kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud.

Otcovská by měla být vyplácená po dobu sedmi dnů kdykoliv během prvních šesti týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. V případě vícečetného porodu bude dávka vyplácena jen jednou. Osoby samostatně výdělečně činné, pro které je nemocenské pojištění dobrovolné, budou mít nárok na otcovskou pouze v případě platby nemocenského pojištění minimálně po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou dovolenou. Výše otcovské bude odpovídat 70 % denního vyměřovacího základu, tedy bude stejná jako mateřská.

Pokud novelu schválí prezident ČR, měla by nabýt účinnosti začátkem příštího roku.

Většina zemí EU má uzákoněnou otcovskou dovolenou. V EU nemají otcovskou dovolenou pouze na Kypru, Maltě, v Irsku a na Slovensku. Nejdelší otcovská dovolená je v rámci Evropy ve Francii – 28 týdnů. Naopak nejkratší otcovskou dovolenou v rámci Evropy má Itálie – 1 den.

Autor: Fučík & partneři