Osvobození licenčních poplatků

Publikováno:
18. září 2013
Obor:

K 1. 1. 2014 to budou již tři roky, co lze osvobozovat licenční poplatky placené mezi mateřskou a dceřinou společností či mezi sesterskými společnostmi za podmínek uvedených v § 19 odst. 1 písm. zj), zákona o dani z příjmů (osvobození dle směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků placených mezi přidruženými společnostmi). Obdobné osvobození platí i na úroky. Osvobození lze uplatnit pouze na základě rozhodnutí správce daně o přiznání osvobození (§ 38nb ZDP). Správce daně takto rozhodne na základě žádosti daňového subjektu či plátce daně.

Autor: Ivan Fučík