Ošetřovné rodičům v souvislosti s mimořádnými opatřením při epidemii r. 2020 - nárok od 1.6.2020

Publikováno:
9. červen 2020
Obor:

Rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky, dětských skupin či denních stacionářů, zůstává nárok na ošetřovné až do 30.6.2020, a to ve výši 80% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Po skončení měsíce května musí však pečující osoby v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ uvést důvod, pro který se rozhodli dítě do opětovně otevřeného výchovného zařízení neposílat.

Na formuláři je nově možnost vyznačit důvody, které se týkají zejména ohrožení zdraví dítěte (dítě je osobou s rizikovými faktory vyjma věku) nebo ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti (v domácnosti s dítětem žije osoba s rizikovými faktory). Rizikové faktory jsou stanoveny Ministerstvem financí.

Kromě zdravotních důvodů se mohou vyskytnout jiné důvody, které formulář nabízí, eventuálně je možnost uvést jiný závažný, individuální, důvod.

Správně a úplně vyplněný tiskopis předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, který jej zpracuje a odešle příslušné OSSZ - nikoli na ústředí ČSSZ - to je důležité pro rychlé vyplacení dávky zaměstnanci.

Autor: Fučík & partneři