Oprava základu DPH u plnění vůči dlužníkovi

Publikováno:
10. září 2018
Obor:

GFŘ zveřejnilo informaci k opravě základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníkovi, jehož úpadek je řešen reorganizací. Tato informace má zabezpečit jednotný postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) a vztahuje se pouze na opravy základu daně u plnění uskutečněné pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace. Skutečnost, že se reorganizace řídí insolvenčním zákonem, by naznačovala, že by mělo být pro opravu základu daně použito ustanovení § 44 ZDPH. Dle směrnici Rady č. 2006/112/ES se však ustanovení § 44 aplikuje pouze v případě nezaplacení ceny. Na případ zrušení nebo vypovězení zaplacení ceny, který může být prezentovaný reorganizací řešenou restrukturalizací pohledávek věřitelů (spočívající v prominutí části dluhu) se má aplikovat postup dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH. Pro aplikaci tohoto postupu musí být naplněno, že.

  • plátce svou pohledávku do insolvenčního řízení řádně přihlásil, je tedy zahrnuta do reorganizačního plánu
  • restrukturalizace nespočívá v odkladu splatnosti pohledávek,
  • reorganizace není řešena jiným způsobem uvedeným v insolvenčním zákoně a
  • nejedná se o pohledávky, u nichž existuje spoludlužník nebo ručitel, a to do výše jejich ručitelského či spoludlužnického závazku.

Oprava nemůže být uskutečněna dříve než ve zdaňovacím období, ve kterém nabylo rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu účinnosti. Ale i pro tento případ platí 3letá lhůta pro její uplatnění.

Autor: Fučík & partneři