Online formulář pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021

Publikováno:
8. březen 2022
Obor:

Nový online formulář pro podání daňového přiznání

Od 15. 02. 2022 najdeme v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+) dostupný online formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021, který umožňuje odeslat toto přiznání elektronicky.

Jelikož byl online formulář zveřejněn se zpožděním, měly by být finanční úřady dle Ministerstva financí instruovány, aby poskytly maximální součinnost pro řádné splnění daňových povinností poplatníkům, kterým nedostupnost formuláře ztížila přípravu přiznání. 

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře, pro ostatní stále platí i možnost podat přiznání papírově.

Lhůty

Klasické přiznání v papírové podobě lze podat do 1. dubna 2021, pokud se poplatník rozhodně pro elektronickou verzi, automaticky má lhůtu prodlouženou do pondělí 2. května 2022. Finanční správa apeluje na poplatníky, aby využívali elektronické podání přes online formulář, který lze najít na webu www.mojedane.cz. Pro přihlášení je možné využít bankovní identitu, občanský průkaz s čipem, či datovou schránku. V případě, že daňové přiznání za daňový subjekt podává advokát nebo daňový poradce, je lhůta podání nejpozději 1. července 2022. 

Povinnost podat přiznání

Povinnost podat daňové přiznání mají všichni podnikatelé a živnostníci, ale také část zaměstnanců (pokud příjmy ze zaměstnání a další příjmy dle § 7 až 10 ZDP přesáhnou částku 6 000 Kč) a státních občanů, jako jsou studenti, či senioři, jejichž příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů, nebo zdaněny srážkovou daní a zároveň měli za zdaňovací období 2021 příjmy přesahující 15 000 Kč (za předpokladu, že tyto příjmy spadají do předmětu daně z příjmů). Dále musí přiznání podat poplatník v daňové ztrátě.

V určitých případech vznikne povinnost podat daňové přiznání i podnikatelům využívajícím paušální režim. Jedná se o případy, kdy:

  1. podnikatelům za zdaňovací období plynul vedle příjmů ze samostatné činnosti jiný příjem dle § 8 až 10 a zároveň byl vyšší než 15 000 Kč,
  2. pokud mají příjmy ze zaměstnání, které nejsou zdaněny srážkovou daní,
  3. jejich příjmy ze samostatné činnosti přesáhly 1 000 000 Kč a stali se plátci DPH nebo společníky veřejné obchodní společnosti (ti v daňovém přiznání uvedou daň, jako kdyby paušální režim neuplatňovali).

Analogicky budou tito podnikatelé postupovat i co se týče veřejných pojistných, u kterých vzniká povinnost podat přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 
V paušálním režimu činí záloha poplatníka pro rok 2022 částku 5 994 Kč měsíčně. Pokud poplatník vstoupil do tohoto režimu již v roce 2021 a i nadále splňuje jeho podmínky pro rok 2022, bylo nutné od ledna 2022 změnit výši záloh na trvalém příkazu právě na částku 5 994 Kč. Jestliže vstoupí poplatník do paušálního režimu později, splatnost jeho první a druhé zálohy je až do 20. května 2022.

Placení daně a vrácení přeplatku

Komu dle přiznání k dani z příjmů fyzických osob vznikne povinnost zaplatit daň, musí tak učinit do termínu shodného s datem pro podání daňového přiznání. Daň lze uhradit jak bezhotovostně prostřednictvím internetového bankovnictví, bankovním příkazem a poštovní poukázkou, tak hotově v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů.
Pokud naopak vznikne nárok na vrácení přeplatku, je nutné vyplnit žádost o přeplatek na úplném konci formuláře. Pozor, aby žádost byla platná, je nutné ji samostatně podepsat, přiznání tedy bude podepsané nejen na poslední straně, ale také v žádosti. Na tuto skutečnost poplatníci často zapomínají a proplacení přeplatku se tím prodlužuje.

Autoři: Roman Burnus, Valérie Kovářová 

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová