Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem

Publikováno:
16. listopad 2017
Obor:

Dosud byly v § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty uvedeny obecné náležitosti kontrolního hlášení. Od ledna 2018 se v reakci na nález Ústavního soudu znění rozšiřuje a konkretizuje. Zákon výslovně uvede tyto náležitosti:

  • identifikační a kontaktní údaje plátce,
  • údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
  • údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
  • identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

K obsahové změně, změně struktury či změně uváděných dat nedochází, prakticky se tedy plátců DPH tato formální úprava zákona nedotkne.

Autor: Fučík & partneři