Odložení placení nájemného

Publikováno:
16. duben 2020
Obor:

Senát předložil dva návrhy zákona o opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru týkajících se nájmů, jak bytových prostor, tak prostor sloužících k podnikání. Návrhy zákona upravují podmínky nájmů, např. pronajímatel nemůže ukončit v ochranné době jednostranně nájem nájemci z důvodu, že nebyl ve stanovené lhůtě (v období rozhodné doby), řádně zaplacený nájem, pokud mu to neumožňovala situace, která kvůli epidemii nastala; pronajímatel nadále může ukončit smlouvu z jiných důvodů. Pokud zanikne nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen zaplatit všechny pohledávky, splatné v rozhodné době, a to do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

Autor: Fučík & partneři