Obchodní majetek při uplatnění paušálních výdajů

Publikováno:
26. srpen 2013
Obor:

Poplatník, který uplatňuje daňové výdaje paušálem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 a 8, zákona o dani z příjmů, nemá majetek zahrnutý v obchodním majetku. Majetek lze zahrnout do obchodního majetku pouze v případě, kdy poplatník vede daňovou evidenci anebo při vedení účetnictví. V případě, kdy dochází k přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů, je toto datum považováno za datum vyřazení majetku z obchodního majetku a to podle § 4 odst. 4, ZDP. Pokud poplatník s příjmy dle § 7 ZDP zakoupí hmotný majetek ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, nemůže tento majetek zařadit do obchodního majetku. 

Autor: Ivan Fučík