Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Publikováno:
21. prosinec 2016
Obor:

Od 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), který zpřísňuje podmínky poskytování i získávání spotřebitelských úvěrů. Do této doby stačilo nebankovním poskytovatelům spotřebních úvěrů živnostenské oprávnění. Nově, patří mezi základní podmínky udělení povolení od České národní banky, o které musí současní subjekty elektronicky zažádat nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona (tj. 28. 2. 2017), aby mohly v období mezi podáním žádosti a vydáním konečného rozhodnutí ČNB provozovat svou činnost. Žadatel o licenci musí dále splnit minimální základní kapitál ve výši 20 mil. Kč a složení zkoušek odborné způsobilosti. Přísnější podmínky budou platit rovněž pro žadatele úvěrů, kteří budou důkladněji prověřováni. V případě nedodržení podrobného rozboru žadatele o úvěr, může dojít ke zrušení smlouvy, kdy bude na příjemci úvěru pouze splacení jistiny a to v době jeho platební schopnosti. Zákon rovněž klade důraz na maximální informovanost zájemců o úvěr, kteří musí být před samotným podpisem seznámeni se všemi důležitými podmínkami poskytnutí úvěru. Mezi další pozitivní změnu patří rovněž možnost splacení až 25 % úvěru bez náhrady anebo splacení celé částky v případě, dojde-li ke změně úrokové sazby anebo omezení sankcí při prodlení se splátkami.

Autor: Fučík & partneři