Nový web MPSV

Novou podobu svého webového portálu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dne 28. června 2019 dojde k oficiálnímu spuštění modernizovaných webových stránek, pomocí kterých dojde postupně ke sjednocení stávajících platforem pro všechny resortní instituce, jako jsou např. Úřad práce ČR anebo Česká správa sociálního zabezpečení. Pro uživatele zmíněných webových stránek bude největší přínos v rychlém vyhledávání informací k řešení různých životních situací a dále přibude nově také pro uživatele možnost podat si svojí žádost elektronicky z pohodlí domova.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Autor: Fučík & partneři