Nový pokyn řady D

Publikováno:
24. únor 2015
Obor:

V předminulém týdnu byl zveřejněn Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento nový Pokyn Generálního finančního ředitelství nahrazuje Pokyn D-6 z roku 2011 a reaguje zejména na změny dané přijetím nového občanského zákoníku.

Předmětný Pokyn GFŘ sice stejně jako ostatní Pokyny není zákonnou normou, ale podává obecné výklady  k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů z pohledu správce daně. Dle Čl. III lze tento pokyn použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.

 

Autor: Fučík & partneři