Nový návrh směrnice pro nefinanční vykazování byl představen!

Publikováno:
27. květen 2021
Autor:
  • Petra Čechová
  • Karolina Vernerová

Dne 21.dubna 2021 byl Evropskou komisí přijat návrh nové směrnice na podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD). Jedná se o rozšíření již platné směrnice 2014/95/EU– Non-Financial Reporting Directive (NFRD), která stanovuje pravidla pro zveřejňování nefinančních informací a informací o rozmanitosti určenými velkými společnostmi. Překlad do všech evropských jazyků se očekává do konce května 2021.

Evropská komise dlouhodobě pracuje na vývoji reportování nefinančních informací vybranými společnostmi v rámci Evropské unie. Nyní platná směrnice 2014/95/EU (NFRD) požaduje po velkých společnostech veřejného zájmu, s více než 500 zaměstnanci (včetně bank, pojišťoven, společností kótovaných na burze nebo se jedná o jiné společnosti, které jsou lokálním právem označeny jako subjekty veřejného zájmu) poskytovat/zveřejňovat informace o postoji společnosti k životnímu prostředí, k sociální záležitosti a zacházení se zaměstnanci ve společnosti a dodržování lidských práv, k opatření podporující boj proti korupci a úplatkářství a v neposlední řadě i informace o struktuře členů správní rady společnosti z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a profesní historie. V podstatě se jedná o informace, které velké společnosti byly povinny uvádět ve svých výročních zprávách, aby naplnily požadavky zákona o účetnictví (do něhož je tato evropská směrnice zakomponována).

Nová směrnice CSRD rozšiřuje skupinu ekonomických subjektů, které budou mít povinnost reportovat nefinanční informace o společnosti. Bude se jednat o všechny velké společnosti, a to na lokální úrovni (dle směrnice NFRD bylo možné reportovat na konsolidované úrovni za celou skupinu podniků) splňující alespoň jednu z níže uvedených podmínek.

Podmínky jejichž splnění stanovuje povinnosti reportovat nefinanční informace:

  • počet zaměstnanců vyšší než 250 osob,
  • roční obrat vyšší než 50 milionů EUR,
  • bilanční suma vyšší než 43 milionů EUR,
  • veřejně obchodovaná společnost (nevztahuje se na mikro podniky).

V případě, že jednu z podmínek splní střední nebo malá společnost, počítá směrnice s posunem účinnosti o 3 roky.

Samotná platnost nové směrnice nebyla ještě přesně určena, vše závisí nyní na legislativním procesu. Očekává se však, že prvními reportovanými daty by mohly být údaje za rok 2023.

 

Zdroj: Corporate sustainability reporting | Evropská komise (europa.eu)

Autor: Petra Čechová, Karolina Vernerová