Nový kontrolní řád

Publikováno:
12. srpen 2013
Obor:

1. 1. 2014 vstupuje v platnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Tento zákon významně ovlivňuje kontroly prakticky všech právnických osob, neboť jeho cílem je obsáhnout veškeré kontroly. Kromě jiného se rovněž vztahuje také na územní a samosprávní celky a příspěvkové organizace těmito celky zřízené. Dále pak na všechny subjekty, kterým bude poskytnuta veřejná finanční podpora územními samosprávními celky. Touto podporou je myšlena dotace, příspěvek, finanční výpomoc a jiné prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku, podle § 2 zákona č. 320/2001 Sb.

Veřejnosprávní kontroly a kontrolní řád

Vzájemné vazby mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při veřejnosprávní kontrole se řídily třetí částí zákona č. 552/1991, o státní kontrole, který se přijetím kontrolního řádu zrušuje. 

Autor: Ivan Fučík