Nový daňový liberační balíček

Publikováno:
16. červen 2020
Obor:

Ministryně financí dne 10. června vydala nové rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události, které navazuje na dříve vydaná rozhodnutí a zahrnuje zejména následující opatření:

 • Prominutí všech sankcí (pokut a úroků z prodlení) za pozdní podání, de facto je lhůta pro podání a platbu daně prodloužena u:

  • přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 do 18. srpna 2020 (neplatí pro subjekty ve správě Specializovaného finančního úřadu)
  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se lhůtou podání od 31. března do 30. listopadu 2020 (provedení vkladu vlastnického práva od prosince 2019 do srpna 2020) do 31. prosince 2020
  • oznámení osvobozeného příjmu fyzických osob do 1. července 2020
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2019 do 31. května 2020.

 • Prominutí daně z přidané hodnoty za bezúplatné dodání ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a dalšího vybraného zboží, a za bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, a to v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

 • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklého od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 u subjektů, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením koronaviru.

 • Prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku, o povolení úlevy na dani nebo cle, o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, je-li žádost podána v období od 8. 2020 do 31. 12. 2020.
Autor: Fučík & partneři