Novinky v oblasti DPH – změna sazeb, další novely

Publikováno:
19. květen 2020
Obor:

Změna sazeb DPH od 1. května 2020

Byť finální fáze EET byla pozastavena, příslušná novela zákona o DPH přeřazující vybraná plnění do druhé snížené sazby vstoupila v účinnost od 1. května 2020. Efektivně se však řada z těchto změn uplatní až s postupujícím rozvolňováním ekonomiky.

Aplikace druhé snížené sazby DPH ve výši 10% se nově vztahuje na následující komodity:

- elektronické knihy, brožury, letáky, noviny, časopisy na hmotném nosiči, u nichž reklama nepřesahuje 50% obsahu;

- elektronicky poskytované knihy, brožury, letáky, noviny, časopisy apod., u nichž by se jako u zboží na hmotném nosiči uplatnila druhá snížená sazba DPH 10%, a to včetně jejich zpřístupnění;

-  pitná voda (pouze pitná voda dodaná vodovodem, a to včetně teplé vody vyrobené z pitné vody);

- úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadních vod (vodné a stočné);

- stravovací služby, včetně cateringových a včetně podávání nápojů s výjimkou nápojů alkoholických (z nich představuje výjimku točené pivo v sudech nad 10 litrů, u něhož se rovněž uplatní sazba 10%);

- půjčování knih, brožur, letáků, novin, časopisů atd.;

- služby úklidu a mytí oken v domácnostech;

- domácí péče o děti, staré, nemocné a postižené občany;

- opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilních výrobků;

- opravy jízdních kol;

- kadeřnické a holičské služby.

Mediálně nejzajímavější jsou určitě aktuální DPH sazby u piva a restauračních služeb. V tomto kontextu upozorňujeme, že druhou sníženou sazbu nelze uplatnit u tzv. konzumace take-away, která je považována za dodání zboží a u které se proto uplatní první snížená sazba daně 15% (s výjimkou alkoholu). V případě alkoholických nápojů se vždy uplatní základní sazba daně, výjimku pak představuje jen výše uvedené točené pivo v rámci restauračních služeb.

Novela s plánovanou účinností od ledna 2020

Implementační novela k intrakomunitárním dodávkám (sněmovní tisk č. 572), která zavádí např. nová pravidla pro dodávky do konsignačního skladu či pro prokazování osvobození u dodání zboží do jiného členského státu EU, dosud nebyla schválena (aktuálně je navržena jako bod ke 3. čtení v Poslanecké sněmovně).

I nadále proto platí Informace GFŘ přiznávající příslušným ustanovením směrnice přímý účinek s tím, že je stále možné postupovat i dle účinných, tedy dosavadních, ustanovení zákona o DPH.

Novela s plánovanou účinností od ledna 2021

Zároveň bychom chtěli tímto upozornit na další připravovanou novelu zákona o DPH, tentokrát (zatím) s předpokládanou účinností k 1. lednu 2021, jejíž projednávání bude nyní zahájeno v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 867).

Uvedená novela opět primárně implementuje novou unijní směrnici pro oblast DPH (Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a 2019/1995). V těchto aspektech novela přináší zejména změny v institutu zasílání zboží (přeshraniční dodávky zboží pro osoby nepovinné k dani), u nichž zavádí jednotný limit k přesunu místa plnění do státu zákazníka a zároveň též umožňuje využít zjednodušující režim jednoho správního místa pro výběr daně. Tento zjednodušující režim bude využitelný i pro zasílání zboží ze třetích zemí do EU, zároveň se ruší osvobození při dovozu zboží malé hodnoty od DPH. Návrh pak dále stanoví i zvláštní pravidla pro provozovatele elektronických prodejních portálů, kteří sami zboží neprodávají. Pro všechna přiznání v rámci režimu jednoho správního místa se pak posouvá lhůta pro jejich podání na poslední den následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období, tj. kalendářního čtvrtletí, a mění pravidla pro opravy.

Návrh novely však přináší i některá další opatření, nad rámec nezbytné implementace unijních předpisů. Tím hlavním je dle našeho názoru nově stanovená povinnost vracet uplatněný odpočet DPH při deregistraci v situaci, kdy k okamžiku zrušení registrace nebude přijaté zdanitelné plnění zaplaceno, ačkoliv již uplynula lhůta splatnosti.

Podrobněji Vás budeme o této novele informovat v některém z příštích vydání našeho newsletteru.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud Vám můžeme v daných věcech jakkoliv pomoci, se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.

Autor: Fučík & partneři