Novinky v oblasti cestovních náhrad od roku 2012

Publikováno:
13. prosinec 2011

Změny provedené v rámci „velké“ novely Zákoníku práce se bohužel nevyhnuly ani cestovním náhradám. Tato oblast tak od roku 2007, kdy vstoupil v účinnost „nový“ Zákoník práce, opět prošla poměrně zásadními změnami. Účinnost těchto změn je již od 1. 1. 2012, v našem článku bychom Vás chtěli upozornit na hlavní změny, abyste měli dostatek času se na ně připravit a přizpůsobit jim zejména interní předpisy a formuláře cestovních příkazů.  

Kromě řady technických změn v textacích zákona, je nově výslovně stanoveno, že pravidelné pracoviště nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec, např. Praha. Užší vymezení samozřejmě možné je. Nově byl doplněn §43a upravující dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a byly provedeny i návazné úpravy v dalších ustanoveních Zákoníku práce týkající se poskytování cestovních náhrad dočasně přiděleným zaměstnancům. Výrazná změna nastala u zaměstnanců, kterým bylo sjednáno místo výkonu práce či pravidelné pracoviště mimo území ČR, kde došlo k omezení výše zahraničních cestovních náhrad.   

Zásadní změna se týká krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Do roku 2011 se mohl zaměstnavatel rozhodnout, zdali bude zaměstnancům stravné krátit či ne a pokud míru krácení nestanovil ve svém vnitřním předpise nebo individuálně nedohodl s jednotlivýcmi zaměstnanci před zahájením pracovní cesty, stravné krátit nemohl. Od roku 2012 pokud zaměstnavatel míru krácení neurčí před zahájením pracovní cesty, stravné je nutné automaticky zkrátit dle % uvedených v Zákoníku práce, jinak by se jednalo o daňově neúčinný náklad zaměstnavatele.  Změny v oblasti cestovních náhrad proběhly i u státních a příspěvkových organizací, kde  je nyní přímo stanovena povinnost stravné krátit a rovněž míra tohoto krácení. V podnikatelské sféře je sice od roku 2012 možné ve vnitřní směrnici stanovit míru krácení za každé poskytnutné jídlo např. ve výši 5%, rozdíl mezi mírou krácení dle směrnice a povinnou mírou krácení stanovenou pro státní sféru však bude u zaměstnance podléhat dani z příjmu fyzických osob a povinnému pojistnému. Obdobně tomu bylo doposud pouze při poskytnutí stravného převyšující horní mez stanovenou pro státní sféru. Přehled sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty a míru krácení od 1. 1. 2012 ukazují následující tabulky:

Státní sféra

Doba trvání TPC nebo tuzemské části pracovní cesty v kalendářním dni

Stravné

dle

vyhlášky

Povinné snížení stravného při bezplatně poskyt.jídle

1 jídlo

2 jídla

3 jídla

4 jídla

5 – 12 hodin

64 - 76 Kč

o 70%

Stravné nepřísluší

Více než 12- 18 hodin

96 – 116 Kč

o 35%

o 70%

Stravné nepřísluší

Více než 18 hodin

151 – 181 Kč

o 25%

o 50%

o 75%

o 100%

Podnikatelská sféra

Doba trvání TPC nebo tuzemské části pracovní cesty v kalendářním dni

Stravné dle vyhlášky

Povinné snížení za 1 bezplatně poskytnuté jídlo

5 – 12 hodin

minimálně 64 Kč

až o 70%

Více než 12- 18 hodin

minimálně 96 Kč

až o 35%

Více než 18 hodin

minimálně 151 Kč

až o 25%

Další zásadní změnou  je sjednocení časových pásem tuzemského a zahraničního stravného. Nově je třeba posuzovat také výpočet zahraničního stravného, pokud během cesty vznikne zároveň nárok na tuzemské stravné. Změny u zahraničního stravného od 1. 1. 2012 ukazuje následující tabulka:

Státní i podnikatelská sféra

Doba strávená v zahraničí

Zahraniční stravné

V případě, že za tuzemskou část PC vzniklo právo na stravné (tzn. tuzemská část ZPC trvala 5 hodin a více)

Více než 5 hodin

1/3 základní sazby (pokud zároveň vznikl nárok na tuz.stravné v rámci tuzemské části pracovní cesty)

5 hodin a méně

Zahraniční stravné nepřísluší, část ZPC se připočte k tuzemské

V případě, že za tuzemskou část PC nevzniklo právo na stravné (tzn. tuzemská část ZPC trvala méně než 5 hodin)

Méně než 1 hodina

Zahraniční stravné nepřísluší, doba strávená na ZPC se připočte k tuzemské části PC

1 až 12 hodin

1/3 základní sazby

Více než 12 až 18 hodin

2/3 základní sazby

Více než 18 hodin

základní sazba

Změna pravidel pro krácení, kterou jsme zmínili u tuzemského stravného, se týká i stravného zahraničního.

K významné změně došlo i v oblasti kapesného. Zatímcov roce 2011 se při výpočtu kapesného vycházelo vždy z hodnoty nekráceného zahraničního stravného (a to jak u podnikatelské, tak i rozpočtové sféry), od roku 2012 dochází ke značné komplikaci. Ve státní sféře se kapesné počítá ze stravného zkráceného o hodnotu každého bezplatně poskytnutého jídla. V podnikatelské sféře ke změně při výpočtu nedošlo. Daňové řešení na straně zaměstnance, je však ovlivněno „stropem“, tj. výší maximálního kapesného pro rozpočtovou sféru. Kapesné, které bude vyplaceno nad tento „strop“, tak nově bude podléhat dani příjmu fyzických osob a odvodům zdravotního a sociálního pojištění. 

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace, ověření dopadu na vaše pracovní cesty či pomoc s úpravou vnitřních předpisů k cestovním náhradám se na nás neváhejte obrátit.

Autor: Fučík & partneři