Noví členové Prezidia Komory daňových poradců

Publikováno:
15. listopad 2015
Obor:

dne 6. listopadu 2015 se uskutečnilo každoroční zasedání Valné hromady Komory daňových poradců, na kterém se volilo nové vedení.

Partnerka a jednatelka naší společnosti Mgr. Edita Ševcovicová byla zvolena jako členka Prezidia, a to v délce trvání dalších 3 let. 

Prezidium Komory daňových poradců má 9 členů z celkového počtu 4592 daňových poradců a jednou z jeho hlavních činností je předkládání příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů. Dále řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují v souladu se zákonem nebo Stanovami jiné orgány Komory, případně kancelář, nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách KDP: 

https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/tiskove-zpravy/valna-hromada-zvolila-nove-vedeni-komory-danovych-poradcu-cr

 

Autor: Fučík & partneři