Novely schválené PS

Publikováno:
17. červen 2016
Obor:

Na začátku června byly ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně schváleny 2 důležité novely.

První novela se týká daně z nabytí nemovitých věcí, která přinese změnu v osobě poplatníka, kterým nově bude pouze nabyvatel. Již tedy nebude ponechána možnost, aby se kupující s prodávajícím smluvně dohodl, kdo bude poplatníkem daně. Zároveň dojde k úpravám osvobození prvního úplatného převodu nových staveb a jednotek a zjednodušení způsobu určení základu daně u směny. Účinnost novely je plánovaná od prvního dne třetího měsíce po jejím vyhlášení.

Druhá novela se vztahuje k zákonu o DPH, kde dojde především k úpravě promíjení pokut u kontrolního hlášení na základě žádosti podané plátcem daně. Sankce za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši tisíc korun bude prominuta automaticky v případě, že se bude jednat o první pozdní podání v daném kalendářním roce.  Novela má nabýt účinnosti dnem jejího vyhlášení. O této novele Vás budeme detailně informovat v samostatném článku, který vyjde v našem časopisu „DANĚ“ v průběhu letních měsíců.

Autor: Fučík & partneři