Novela – změny ve vysílání pracovníků

Rada EU schválila v červnu 2018 konečné znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Cílem revidované směrnice má být usnadnění nadnárodního poskytování služeb a současně zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a dodržování práv pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v jednom členském státě a svým zaměstnavatelem vysláni, aby dočasně pracovali v jiném členském státě.

Konkrétněji je cílem směrnice zajištění spravedlivých mezd a rovných podmínek pro vysílající i místní společnosti v hostitelské zemi při současném dodržení zásady volného pohybu služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní předložilo návrh novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti v souvislosti s transpozicí této směrnice.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Dle chystané novely bude zaměstnavatel například povinen poskytovat vyslanému zaměstnanci cestovní náhrady přinejmenším ve výši, na kterou mají nárok zaměstnanci dle českého práva, s tím, že za pravidelné pracoviště se bude považovat obvyklé místo výkonu práce na území České republiky. Samozřejmě stejně jako v případě ostatních ustanovení tato úprava se využije pouze, jsou-li tyto podmínky pro zaměstnance výhodnější.

Dále se navrhuje, že se na vyslaného zaměstnance po uplynutí doby 12, popř. 18 měsíců, uplatní plně právní předpisy České republiky s výjimkou úpravy týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru.

Novinkou je také, že se informační a evidenční povinnosti přenáší na zahraničního zaměstnavatele, jenž vysílá pracovníky do České republiky. Nově by to tedy měl být zahraniční zaměstnavatel, nikoliv přijímající zaměstnavatel, který písemně informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu vysílaného zaměstnance k výkonu práce. Rovněž evidenční povinnost, kterou doposud musel plnit přijímající zaměstnavatel, přechází na zahraničního zaměstnavatele, který je dále povinen disponovat v místě pracoviště evidencí těchto osob.

Transpozice směrnice má proběhnout do 30. července 2020. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Autor: Fučík & partneři