Novela zákoníku práce - změny v řádné dovolené

Publikováno:
30. květen 2016
Obor:

Návrh novely zákoníku práce, jehož účinnost je plánována od měsíce dubna 2017, obsahuje celou řadu změn. Nová pravidla mají nastat i v oblasti řádných dovolených. Zde by ale změna nastala na základě přechodných ustanovení až od roku 2018.

Prozatím jsou změny v řádné dovolené připraveny ve dvou variantách. První z nich obsahuje pouze některé dílčí změny, zatímco druhá zásadně mění koncepci stanovení jejího nároku. Upustilo by se od dovolené závislé na odpracovaných dnech. Vznik práva zaměstnance na dovolenou by byl založen na týdenní pracovní době zaměstnance. Právo na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě její poměrnou část, by se tedy odvozovalo od týdenní pracovní doby zaměstnance. Dovolenou za kalendářní rok získá zaměstnanec, který bude nepřetržitě konat práci u stejného zaměstnavatele po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby. Délka dovolené se stanoví vynásobením počtu týdnů dovolené za kalendářní rok. Právo na dovolenou pak bude ve výsledku vyjádřeno v hodinách, avšak bude zachován požadavek, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.

Pokud pracovní poměr nebude trvat celý rok, bude délka poměrné části dovolené činit jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu.

Autor: Fučík & partneři