Novela zákoníku práce 01. 08. 2013

Publikováno:
22. červenec 2013
Obor:

Dne 01. 08. 2013 vstupuje v účinnost zákon č. 155/2013 Sb., který novelizuje zákoník práce. V této novele, při zachování stávajících obecných podmínek uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, které jsou stanoveny v § 39 odst. 2 zákoníku, a které zabraňují tzv. řetězení pracovních poměrů, jsou zohledněny specifické podmínky pro specifická odvětví, jako je např. zemědělství, stavebnictví a kultura. Do zákoníku práce byl nově vložen § 39 odst. 4, který má umožnit řešení uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u zaměstnavatelů, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, čímž je umožněno např. zaměstnávání sezónních pracovníků, aniž by musela být dodržena tříletá lhůta od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. Pro opakované uzavírání smluv na dobu určitou je nezbytná písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací. V případě, že u zaměstnavatele žádná odborová organizace nepůsobí, je nahrazena vnitřním předpisem, který musí obsahovat tytéž náležitosti:

  • Bližší vymezení důvodů.
  • Pravidla jiného zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou.
  • Okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat.
  • Dobu, na kterou se dohoda uzavírá.
Autor: Ivan Fučík