Novela zákona přináší radikální snížení či zrušení silniční daně pro všechna vozidla

Publikováno:
27. červenec 2022
Obor:

Jak jsme Vás již informovali v našich předchozích článcích, vláda se z důvodu prudkého nárůstu cen pohonných hmot rozhodla definitivně zrušit silniční daň pro vozidla s hmotností pod 12 tun. Na základě čerstvě schválené novely zákona byla dále drasticky snížena sazba daně i pro vysokohmotnostní vozidla. Novela rovněž potvrdila obecné zrušení zálohové povinnosti v průběhu zdaňovacího období, daňová povinnost bude tudíž splatná vždy až na základě podaného přiznání. Tyto změny přináší značnou úsporu pro daňové poplatníky, pro které zůstává v platnosti i pro další roky.

Připomínáme, že generálním pardonem ministra financí byla již v březnu 2022 dočasně prominuta povinnost platit zálohy na silniční daň v roce 2022. Toto opatření upravuje a rozšiřuje novela zákona o dani silniční, která nabyla účinnosti 1. 7. 2022 a na základě přechodných ustanovení má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

Co se týče zrušení povinnosti platit zálohy na silniční daň, novela navázala na generální pardon ministra financí a zrušila tuto povinnost zcela nejen pro rok 2022, ale i do budoucna. Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků silniční daně, tedy i vozidel nad 12 tun. Oproti minulým zdaňovacím obdobím se tak již nebudou počítat a hradit kvartální zálohy, nutné bude pouze zpracování přiznání k dani silniční a navazující celková platba vždy do 31. ledna následujícího roku.

Novela dále natrvalo ukotvila avizované zrušení silniční daně pro osobní automobily včetně autobusů do zákonné podoby. Předmětem silniční daně tak zůstávají pouze nákladní automobily a jejich přívěsy vybraných kategorií. Kategorie vozidla a další parametry mající vliv na daň se nadále řídí technickým průkazem vozidla. 

Nákladní automobily a jejich přívěsy s maximální hmotností mezi 3,5 a 12 tuny v předmětu daně v zásadě zůstávají, ale je pro ně nově stanovena nulová výše daně. Silniční daň od roku 2022 budou tedy fakticky platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů, tahačů a přívěsů s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Nicméně i u těchto těžkých vozidel dochází ke značnému snížení daňové povinnosti, a to díky podstatnému snížení sazeb daně. Konkrétní výše daně a příslušné úlevy se odvíjí od největší povolené hmotnosti a počtu náprav daného vozidla, ve všech případech je však podstatná. 

Potřebujete-li pomoci s vyčíslením úspory na silniční dani či jinými souvisejícími otázkami, neváhejte kontaktovat váš GT tým, popřípadě autory tohoto článku.  

Autor: Lukáš Pflug, Jan Hafner

Autor: Lukáš Pflug, Jan Hafner