Novela zákona o zaměstnanosti

Publikováno:
5. září 2014
Obor:

Od 1. 1. 2015 nabude účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. Změny, které díky této novele nastanou, se projeví především v zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, změkčením sankcí při nezákonném zaměstnávání a úpravě vysílání cizinců ze třetích zemí na pracovní cesty. V rámci této novely je zaveden pojem osoby zdravotně znevýhodněné. V současnosti známe osoby se zdravotním postižením I., II. a III. stupně. O zdravotním znevýhodnění bude rozhodovat a také ho potvrzovat ČSSZ. Zaměstnavatel by při zaměstnání osoby zdravotně znevýhodněné mohl získat příspěvek od úřadu práce na podporu jejich zaměstnávání. Zaměstnávání těchto osob by se také promítlo při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižení.

Autor: Ivan Fučík