Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Publikováno:
22. říjen 2015
Obor:

Dne 1. 10. 2015 nabude účinnosti zákon č. 203/2015 Sb.,  kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato novela se týká jak zaměstnavatelů, tak i uchazečů o zaměstnání. U zaměstnavatelů jde o zcela nový právní institut, kterým je příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, známější jako „kurzarbeit“ a další změny související s poskytováním příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Uchazečů o zaměstnání se týkají tzv. náhradní doby v souvislosti s nárokem na podporu v nezaměstnanosti a dále zrovnoprávnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti u jednatelů a jiných členů statutárních orgánů obchodních společností.

Autor: Fučík & partneři