Novela zákona o účetnictví

Publikováno:
5. únor 2015
Obor:

Vláda schválila návrh novely zákona o účetnictví, která během podzimu 2014 prošla mezirezortním připomínkovým řízením, a postoupila ho tak k projednání do poslanecké sněmovny. Předpokládaná účinnost novely je od roku 2016. Hlavním cílem novely zákona je transpozice směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí návrhu je i nová úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jedná se zejména o velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku (např. malé spolky) a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Návrh zákona dále obsahuje i úpravy, které souvisejí s dokončením rekodifikace soukromého práva, a změny legislativně technického charakteru.

Autor: Fučík & partneři