Novela zákona o pohonných hmotách

Publikováno:
1. červenec 2015
Obor:

Dne 29. června 2015 byl ve Sbírce zákonů, vydán zákon č. 157/2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti dne 1. července 2015 s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.

Novela obsahuje mimo jiné nové ustanovení § 6ka. Toto ustanovení udává povinnost distributorovi pohonných hmot oznamovat jak místně příslušnému Celnímu úřadu tak Finančnímu úřadu České republiky údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot. Oznámení se bude zasílat elektronicky ve formátu který zveřejní Celní úřad a bude zasíláno pravidelně za kalendářní měsíc vždy do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce.  Elektronický formát bude v takové struktuře, aby umožňoval dálkový přístup.

Autor: Fučík & partneři