Novela zákona o offline evidenci tržeb

Publikováno:
13. září 2018

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou:

  • plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
  • dále nejsou plátci DPH,
  • neměli více jak dva zaměstnance
  • a objem jejich hotovostních příjmů z evidovaných tržeb nepřekročil 200 000 Kč v každých 12 po sobě následujících kalendářních měsících.

Ze zvláštního režimu evidence tržeb budou pro podnikatele vyplývat následující povinnosti:

  • vystavit zákazníkovi účtenku nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby,
  • podat správci daně informace o evidovaných tržbách, kdy poplatník podává čtvrtletně správci daně oznámení o tržbách,
  • provést storno v případě, že se vrací evidovaná tržba nebo provádí její oprava,
  • oznámit správci daně údaje o provozovnách,
  • umístit na místě informační oznámení.

Během projednání ve Sněmovně nicméně ještě může dojít ke změnám parametrů offline evidence. Podnikatelské svazy tlačí na to, aby byla zvýšena hranice hotovostních příjmů.

První čtení novely na schůzi Poslanecké sněmovny je na programu 12.9.2018. Účinnost ustanovení o zvláštním režimu je navrhována na 1. den 7. kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Autor: Fučík & partneři